JEG ER TAPT, MEN JEG FANT EN PIKK I STEDET FOR ET HUS